Budowa domu to przedsięwzięcie, które wymaga załatwienia wielu formalności i przygotowania dokumentów (projekt, uzgodnienia, decyzje) wymaganych przez organ wydający pozwolenie na budowę. Nieznajomość przepisów prawa budowlanego może przedłużać całą procedurę.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy ofertę na załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W zakres naszej usługi wchodzą następujące czynności:

ETAP wstępny

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych na przyłączenie mediów: prądu, gazu, wody i kanalizacji.

2. złożenie wniosku o wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub wydania wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie rozwiązań architektonicznych z urzędem gminy, jeżeli wynika to z zapisów MPZT lub z decyzji WZiZT.

4. Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem oryginalnych map ewidencyjnych oraz map sytuacyjno – wysokościowych /mapy zasadnicze/.

Etap 2

1. Realizacja mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę w min. czterech egzemplarzach.

2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Skompletowanie całej dokumentacji projektowej.

Załatwienie formalności związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Doprowadzenie do etapu uzyskania pozwolenia na budowę.